Почетна :: Календар на настани
Календар на настани
19ти --------------
Богојавление - Водици
5ти ----------------
Прличеви беседи
10ти --------------
ЕКО фестивал - интернационален фестивал на екологија и културен туризам
2ри ---------------
Интернационална едриличарска регата, по повод националниот и државен празник Илинден
15ти --------------
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура
30ти --------------
Охрид Фест - интернаци- онален фестивал на поп и фолк музика
8ми ---------------
Ден на општината, празникот на Св. Климент Охридски, патрон на градот