Општина Охрид - официјален сајт за промоција на туризмотhttp://www.ohrid.com.mkНајнови вести и настани 31. 31. , 19 , 30 . 12 , 17 30 - .indexnews.asp?ID=1489Fri, 18 Aug 2017 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1489 Δ 2 2017, , ,indexnews.asp?ID=1488Fri, 7 Jul 2017 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1488 J , . 弝 , , .indexnews.asp?ID=1487Fri, 16 Jun 2017 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1487 . . , .indexnews.asp?ID=1486Fri, 16 Jun 2017 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1486 ȣ Ŕ - . , -, , , .indexnews.asp?ID=1484Tue, 17 Jan 2017 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1484 2016 , , .indexnews.asp?ID=1483Wed, 7 Sep 2016 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1483 ţ 20 , 2016 . 30 , K . indexnews.asp?ID=1479Fri, 19 Aug 2016 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1479 1 2016 24 1 2016 2016, .indexnews.asp?ID=1478Fri, 1 Jul 2016 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1478 . , 15 000 .indexnews.asp?ID=1477Fri, 1 Jul 2016 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1477 150 , , , , , , .indexnews.asp?ID=1472Tue, 26 Apr 2016 0:00:00 UTindexnews.asp?ID=1472