Туристичко Биро Лихнидос

лоцирано кај Автобуската Станица
тел: 046/230940
e-mail: lihnidos@ohrid.com.mk
веб страна: lihnidos.com.mk