Општина Охрид

Охрид

Ова не е приказна,туку реалност која е вечна и никој досега не успеал да ја раскаже. Веројатно не се ни обидел. Во светот постојат неколку места кои едноставно не се раскажуваат.

Град

Езеро

Кога во сончев ден се капете во Охридското Езеро, и кога наеднаш ќе изроните од неговите длабочини и кога во еден еден миг ќе ја заплискате водата над себе и на мазната површина се создаваат меурчиња

Езеро

Природа

Рамните површини околу Охридското и Преспанското Езеро нудат широка мрежа на патчиња кои се погодни како пешачки и велосипедски патеки за сите возрасти. Планини се издигнуваат над 2000 метри.

Природа

Страната е сеуште во избработка Ви благодариме на разбирањето