Податоци за климата
Микро клима: Модифицирана средоземноморска – умерено континентална

(поради високите планини – 2000м и надморската височина 695м има и планинска клима)

оддалеченост од Јадранско Море
просечна годишна температура
просечна зимска температура
просечна летна температура
апсолутна максимална точка
инсолација (сончеви часа)
110 км
11°С
2.7°С
19.6°С
35.5°C во јули
2300ч. годишно